Κατάλογος Πληροφορητών

Πληροφορητές Χωριό Οπτικογράφηση Φωτογραφίες
Μαρούλλα Ψαρά Πάνω Αρόδες A01V003 A01F001
Ξενοφών Χρυσοστόμου Λοττίδης Πάνω Αρόδες Α01V002 Α01F002
Ανδρέας Χαραλάμπους Καλαϊτζής Πάνω Αρόδες A01V001 A01F003
Αντρέας Περικεττάλλας Άγιος Κωνσταντίνος A03V001, A03V002 A03F001
Παναής Κυπριανού Καλό Χωριό Λεμεσού A03V003 A03F002
Πηνελόπη Σάββα Ευαγγέλου Άγιος Κωνσταντίνος
Αθηνά Χριστοφόρου Άγιος Κωνσταντίνος
Αντριάνα Ευστρατίου Άγιος Κωνσταντίνος
Μυριάνθης Καρκαλλής Λουβαράς A02V001, A02V003 A02F001
Γεώργιος Αγαθοκλέους Αρακαπάς A02V002, A02V003 A02F002
Αντριανή Τζιακούτα Λουβαράς A02V004 A02F003
Βασιλική Σωφρονίου Λουβαράς A02V004 A02F004
Ελένη Χριστοφόρου Ασκάς A02V004 A02F005
Ελένη Μάρκου Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλλιάς A02V004 A02F006
Πηνελόπη Νικολάου Φοινικάρια A02V004 A02F007
Ελευθερία Καρκαλλή Λουβαράς A02V004 A02F008
Μαρούλα Ζήνωνος Πενταλιά Πάφου A02V004 A02F009
Γεωργία Κώστα Λουβαράς A02V004 A02F010
Παρασκευού Μηχαήλ Άρσος Α006V001-2 Α006F001
Αχιλλέας Αβρααμίδης Άρσος Α006V001-2 Α006F002

Pages