Ελένη Μάρκου

Έτος γεννήσεως : 
1942
Τόπος γεννήσεως: 
Επάγγελμα: 
Οικοκυρά
Έζησε τα παιδικά και εφηβικά χρόνια στον Άγιο Θεόδωρο.
Τόπος καταγωγής της μητέρας: 
Άγιος Θεόδωρος
Τόπος καταγωγής του πατέρα: 
Άγιος Θεόδωρος
Σύντοπη περιγραφή: 

Μιλά για τους κυπριακούς χορούς που χόρευαν μόνο γυναίκες, τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.

Λέξεις κλειδιά: 
κυπριακοί χοροί, έθιμα στον κύκλο της ζωής, πανηγύρι, συρτός, καφενείο, παιγνίδια του Πάσχα, τραγούδια