Επικοινωνία

Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού
Διεύθυνση: Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 8, 3030 Λεμεσός
Τηλ: 00357 99545629
Φαξ: 00357 2572516
Email: theodouloue@yahoo.gr