Βασιλική Σωφρονίου

Έτος γεννήσεως : 
1948
Τόπος γεννήσεως: 
Επάγγελμα: 
Οικοκυρά
Έζησε τα παιδικά και εφηβικά χρόνια στον Λουβαρά.
Τόπος καταγωγής της μητέρας: 
Λουβαράς
Τόπος καταγωγής του πατέρα: 
Ανθρακός
Σύντοπη περιγραφή: 

Μιλά για τους κυπριακούς χορούς και τα τραγούδια.

Λέξεις κλειδιά: 
κυπριακοί χοροί, πανηγύρι, Σήκωσες, παιγνίδια του Πάσχα, τραγούδια