Άρσος

Ελένη Αχιλλέως

Μιλά για τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.
Η Ελένη Αχιλλέως λέει πολλές παλιές ιστορίες του χωριού. Όπως λέει, και η ίδια είναι μερακλίνα του χορού. Χορεύει καρτσιλαμάδες, συρτό, καλαματιανό, ρούμπα, με τη βοήθεια μουσικού οργάνου (βιολιού)

Περικλής Παναγιώτου

Μιλά για τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.
Ο Περικλής Παναγιώτου λέει πολλές παλιές ιστορίες του χωριού. Όπως λέει ο ίδιος, είναι μερακλής του χορού. Χορεύει καρτσιλαμάδες, συρτό, ζεϊμπέκικο και τραγουδά με τη βοήθεια μουσικού οργάνου (βιολιού). Επίσης διηγείται την αυστηρότητα της σειράς, η οποία έπρεπε να ακολουθηθεί κατά την διάρκεια των γλεντιών ως προς το ποιοι θα χόρευαν και λέει ότι, για να βγει να χορέψει, έπρεπε να είναι παρών και ο σύντροφος του, αλλιώς δεν έβγαινε.

Φίλιππος Οδυσσέως

Μιλά για τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.
Ο Φίλιππος Οδυσσέως λέει πολλές παλιές ιστορίες του χωριού. Όπως λέει ο ίδιος, είναι μερακλής του χορού. Χορεύει καρτσιλαμάδες, συρτό, ζεϊμπέκικο καθώς και τα μαχαίρια με τη βοήθεια μουσικού οργάνου (βιολιού)

Αχιλλέας Αβρααμίδης

Μιλά για τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.
Ο Αχιλλέας Αβρααμίδης λέει πολλές παλιές ιστορίες του χωριού. Όπως λέει ο ίδιος, είναι μερακλής του χορού. Χορεύει καρτσιλαμάδες, συρτό, ζεϊμπέκικο καθώς και τα μαχαίρια, με τη βοήθεια μουσικού οργάνου (βιολιού). Επίσης διηγείται την αυστηρότητα της σειράς, η οποία έπρεπε να ακολουθηθεί κατά την διάρκεια των γλεντιών, ως προς το ποίοι θα χόρευαν, καθώς επίσης και ότι για να βγει να χορέψει έπρεπε να είναι παρών και ο σύντροφος του αλλιώς δεν έβγαινε.

Παρασκευού Μηχαήλ

Μιλά για τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.
Η Παρασκευού Μιχαήλ λέει πολλές παλιές ιστορίες του χωριού. Όπως λέει και η ίδια είναι μερακλίνα του χορού . Χορεύει καρτσιλαμάδες, συρτό, καλαματιανό, ρούμπα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τη βοήθεια μουσικού οργάνου (βιολιού)