Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλλιάς

Ελένη Μάρκου

Μιλά για τους κυπριακούς χορούς που χόρευαν μόνο γυναίκες, τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.