Παναής Κυπριανού

Έτος γεννήσεως : 
1942
Τόπος γεννήσεως: 
Επάγγελμα: 
Σχολή Οδηγών
Τόπος καταγωγής της μητέρας: 
Καλό Χωριό
Τόπος καταγωγής του πατέρα: 
Ανθρακός Λεμεσού
Σύντοπη περιγραφή: 

Μιλά για τους κυπριακούς χορούς και τα τραγούδια, τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.

Λέξεις κλειδιά: 
κυπριακοί χοροί, έθιμα στον κύκλο της ζωής, πανηγύρι, Σήκωσες, σούσες, συρτός, ενδυμασία, παιγνίδια του Πάσχα, δίστιχα του γάμου, ποιήματα, τραγούδια