Αίτηση πρόσβασης στο οπτικογραφικό αρχείο

Στην ιστοσελίδα περιέχονται ενδεικτικά αποσπάσματα από τις οπτικογραφήσεις. Το σύνολο των οπτικογραφήσεων είναι προσβάσιμο μόνο μετά από υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Η αίτηση θα εξετάζεται από την επιστημονική επιτροπή και αφού εγκριθεί θα αποστέλλεται κωδικός πρόσβασης προς τον ενδιαφερόμενο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή χρήση ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας.

Επίσης μετά από έγκριση από την επιστημονική επιτροπή θα υπάρχει η δυνατότητα το οπτικογραφημένο υλικό να σταλεί στον ερευνητή για σκοπούς παρουσίασης της έρευνας του.

Κανονισμός λειτουργίας Αρχείου Κυπριακού Παραδοσιακού Χορού