Μαρούλα Ζήνωνος

Έτος γεννήσεως : 
1943
Τόπος γεννήσεως: 
Επάγγελμα: 
Οικοκυρά
Έζησε τα παιδικά και εφηβικά χρόνια στην Πενταλιά
Τόπος καταγωγής της μητέρας: 
Πενταλιά
Τόπος καταγωγής του πατέρα: 
Όμοδος
Σύντοπη περιγραφή: 

Μιλά για τους κυπριακούς χορούς και τα τραγούδια, τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες, τα παιγνίδια του Πάσχα και για τα έθιμα του γάμου.

Λέξεις κλειδιά: 
κυπριακοί χοροί, έθιμα, πανηγύρι, Σήκωσες, συρτός, παιγνίδια του Πάσχα, τραγούδια