Γεωργία Κώστα

Έτος γεννήσεως : 
1932
Τόπος γεννήσεως: 
Επάγγελμα: 
Οικοκυρά
Έζησε τα παιδικά και εφηβικά χρόνια στον Λουβαρά
Τόπος καταγωγής της μητέρας: 
Λουβαράς
Τόπος καταγωγής του πατέρα: 
Λουβαράς
Σύντοπη περιγραφή: 

Μιλά για τους κυπριακούς χορούς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι άντρες το Πάσχα και τα έθιμα τις Σήκωσες.

Λέξεις κλειδιά: 
κυπριακοί χοροί, έθιμα, παιγνίδια του Πάσχα, Σήκωσες.