Λουβαράς

Μυριάνθης Καρκαλλής

Μιλά για τους κυπριακούς χορούς και τα τραγούδια που χόρευαν στο πανηγύρι της Παναγίας της Ιαματικής στο χωριό Αρακαπάς, στις διασκεδάσεις που γίνονταν στα σπίτια, στους γάμους και στα καφενεία του χωριού, ειδικά την Τρίτη της "Λαμπρής" (του Πάσχα).