Κανονισμός λειτουργίας Αρχείου Κυπριακού Παραδοσιακού Χορού Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού

Το Αρχείο Κυπριακού Παραδοσιακού Χορού Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού περιλαμβάνει τις επιστημονικές εργασίες οι οποίες διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του αρχείου, και το οπτικογραφικό υλικό (συνεντεύξεις από τους πληροφορητές). Το σύνολο των οπτικογραφήσεων είναι προσβάσιμο μόνο μετά από υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Η πρόσβαση στο αρχειακό υλικό είναι ελεύθερη για τους μελετητές και άτομα που τιμούν και δεν εκμεταλλεύονται την παράδοση.

Διαδικασία πρόσβασης στο οπτικογραφικό αρχείο

Το σύνολο των οπτικογραφήσεων είναι προσβάσιμο μόνο μετά από υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (http://laografikoslemesou.cut.ac.cy/application). Η κάθε αίτηση εξετάζεται από την επιστημονική επιτροπή και αφού εγκριθεί θα αποστέλλεται κωδικός πρόσβασης προς τον ενδιαφερόμενο για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή χρήση ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας.
Διάρκεια πρόσβασης στο αρχείο
• Για σκοπούς ενημέρωσης: 2 εβδομάδες
• Για σκοπούς έρευνας: 2 μήνες

Όροι χρήσης

Το Αρχείο προστατεύεται από τον περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο 59/1976 της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα.

Αναφορά δημιουργού, ερευνητών: Για χρήση του αρχειακού υλικού για σκοπούς έρευνας, απαιτείται να γίνεται αναφορά στον αρχικό δημιουργό του έργου, δηλαδή στον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού και στους ερευνητές.

Μη εμπορική χρήση: Απαγορεύεται η χρήση του αρχειακού υλικού για εμπορικό σκοπό.